Bağcılar Su Sızıntı Tespiti

Bağcılar Su Sızıntı Tespiti

Su Sızıntı Tespitinin amacı tesisatların tamamen değişmesi değil, bölgesel olarak

tamir edilmesidir. Böylece tamir masraflarını minimuma indirgenir.

#SuSızıntıTespiti

byprotek.com

Bölgelerdeki Örnek Çalışmalarımız